Title:
Бетон хийц эдлэлийг ус чийгнээс хамгаалах бүтээгдэхүүн
Тодорхойлолт:Хуурай нэвчил